Frigosan podno grijanje

Moderna podna grijanja sa toplovodnim cijevima šire jednu komfornu i ugodnu toplinu i sigurno su djelotvorniji protiv alergije od kućne prašine. Sa podnim grijanjem se uzročnicima alergije, kućnim milbama prašine i plesnjivih gljivica, uzima osnovno sredstvo za život. Prostorije koje griju pomoću podnog grijanja sa toplovodnim cijevima uzrokuju znatno manje alergije ...

Limeni ormarić za podno grijanje 500 podžbukni

Limeni podžbukni ormarići za smještaj razdjelnika Topway za veličinu 1" i 1"1/4…

Limeni ormarić za podno grijanje 1050 podžbukni

Limeni podžbukni ormarići za smještaj razdjelnika Topway za veličinu 1" i 1"1/4…

Limeni ormarić za podno grijanje 900 podžbukni

Limeni podžbukni ormarići za smještaj razdjelnika Topway za veličinu 1" i 1"1/4…

Emmeti nadžbukni limeni ormarić 1200 130

Limeni nadžbukni ormarići za smještaj razdjelnika Topway za veličinu 1" i 1"1/4…

Emmeti nadžbukni limeni ormarić 1000 130

Limeni nadžbukni ormarići za smještaj razdjelnika Topway za veličinu 1" i 1"1/4…

Emmeti nadžbukni limeni ormarić 850 130

Limeni nadžbukni ormarići za smještaj razdjelnika Topway za veličinu 1" i 1"1/4…

Emmeti nadžbukni limeni ormarić 500 130

Limeni nadžbukni ormarići za smještaj razdjelnika Topway za veličinu 1" i 1"1/4…

Emmeti nadžbukni limeni ormarić 700 130

Limeni nadžbukni ormarići za smještaj razdjelnika Topway za veličinu 1" i 1"1/4…

Limeni ormarić za podno grijanje 1200 podžbukni

Limeni podžbukni ormarići za smještaj razdjelnika Topway za veličinu 1" i 1"1/4…

Limeni ormarić za podno grijanje 750 podžbukni

Limeni podžbukni ormarići za smještaj razdjelnika Topway za veličinu 1" i 1"1/4…