Frigosan podno grijanje

Moderna podna grijanja sa toplovodnim cijevima šire jednu komfornu i ugodnu toplinu i sigurno su djelotvorniji protiv alergije od kućne prašine. Sa podnim grijanjem se uzročnicima alergije, kućnim milbama prašine i plesnjivih gljivica, uzima osnovno sredstvo za život. Prostorije koje griju pomoću podnog grijanja sa toplovodnim cijevima uzrokuju znatno manje alergije ...

Danfoss ECmat 100T 10m2 Električna grijaća mreža

Karakteristike
Površina m2: 10
Snaga W: 1000
Promjer kabela: 3mm
Maksimalna radna temperatura: 115C
Dostava: Jednostavna
Isporučivo: Da
Broj proizvoda po pakiranju: 1
Ukupna masa: -
Cijena za gotovinu: 2.643.00 kn
Price / Preis: 353.00 EUR
Cijena za kartice: 2.809.00 kn
Posjeta: 6778
Opis proizvoda

Tanke mreže su podni grijaći elementi utemeljeni na grijaćim kabelima ugrađenima sa samoljepljivom mrežom samo za podno grijanje.

 

Sigurnosne upute

Tanke mreže treba uvijek montirati u skladu s lokalnim građevinskim propisima i pravilima ožičenja, kao i s uputama u ovim uputama za montažu.

• Ovaj uređaj smiju upotrebljavati djeca starija od 8 godina i osobe umanjenih fizičkih, senzornih ili mentalnih sposobnosti ili koje nemaju iskustvo i znanje ako su pod nadzorom ili su od osobe odgovorne za njihovu sigurnost dobile upute vezane za upotrebu uređaja na siguran način te razumiju moguće opasnosti.

• Djeca se ne bi trebala igrati uređajem.

• Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju provoditi djeca bez nadzora.

• Uklonite napon sa svih strujnih krugova prije instalacije i servisiranja.

• Oplet svakog grijaćeg elementa mora biti uzemljen u skladu s lokalnim električnim odredbama i priključen na diferencijalnu sklopku (FID sklopka).

• FID sklopka mora biti max. 30 mA.

• Tanke mreže treba spojiti putem sklop-ke koja razdvaja sve kontakte i koja se može zaključati u isključenom položaju.

• Tanka mreža mora biti opremljena osiguračem ispravnih dimenzija ili preki-dačem u skladu s lokalnim propisima.

• Tanke prostirke moraju uvijek biti u potpunosti prekrivene nezapaljivim ma-terijalom, npr. ljepilo za beton, estrihe ili pločice najmanje 5 mm uklj. pločice.

• Tankim mrežama uvijek se mora upravljati putem termostata koji ograničava temperaturu poda na maks. 35 °C (ECtemp Smart, ECtemp Touch ili ECtemp 530M).

• Maksimalna toplinska vodljivost (W/m²) nikada ne smije biti veća za stvarne primjene.

• Tanke mreže ne smiju se međusobno spajati.

• Sve tanke mreže u istoj prostoriji mo-raju imati jednaku toplinsku vodljivost (W/m²), osim ako su priključene na različite podne osjetnike i termostate.

• Priloženu naljepnicu treba ispuniti i postaviti na vidljivo mjesto na razvodnoj ploči, a treba sadržavati opis lokacije tanke mreže.

• Ako je napajujući kabel oštećen mora biti zamijenjen od strane proizvođaća njegovog servisnog partnera ili slične kvalificirane osobe kako bi se izbjegle opasnosti.

Prisutnost tanke mreže mora biti

• označena znakovima upozorenja na kutiji s osiguračima i na razvodnoj ploči ili oznakama na spojevima napajanja.

• navedena u svakoj dokumentaciji za elektroinstalacije nakon instalacije.

 

Smjernice za instalaciju

 

• Ne preporučuje se montaža tankih mreža na temperaturama ispod -5°C.

• Ako je potrebno hodati po elementima tijekom instalacije i opreznog izlijevanja estriha, koristite samo mekanu obuću.

• Pazite da ne oštetite tanku mrežu oštrim alatima, lopatama, kantama itd.

• Najmanja udaljenost između grijaćih kabela; grijaćeg kabela i vodljivih dijelova; grijaćeg kabela i drugih izvora grijanja kao što su cijevi s vrelom vodom i dimnja-ci mora biti najmanje 50 mm.

• Grijaći se kabeli ne smiju dodirivati ni križati međusobno ni s drugim grijaćim kabelima.

• Promjer savijanja grijaćeg kabela mora iznositi najmanje promjer kabela puta 6.

• Tanke mreže ne smiju se montirati na nepravilne površine.

• Konstrukcija podne osnove mora biti sigur-na kako bi se izbjeglo relativno pomicanje nakon instalacije.

• Pravilno pripremite mjesto za instalaciju uklanjanjem oštrih predmeta, prljavštine itd.

• Tanka mreža mora biti posve uronjena u estrih (fini beton).

• Nemojte polagati tanke mreže ispod zido-va i fiksnih prepreka.

• Nemojte stavljati predmete koji će zapri-ječiti toplinsko strujanje npr. pokućstvo, debele tepihe, itd. Potrebno je min. 6 cm zraka

• Podne obloge ne smiju imati vrijednost toplinske izolacije veću od R < 0,18 m2K/W što odgovara 1,8 Tog.

• Držite tanke mreže podalje od izolacijskih materijala, drugih izvora topline i ekspanzij-skih spojeva

• Postavite tanku mrežu tako da se nalazi na najmanje pola razmaka između kabela od prepreka.

• Tanke mreže moraju uvijek biti u do-brom kontaktu s razvodnikom topline (npr. beton)

• Tanke mreže uvijek razmotajte s grijaćim kabelima okrenutima prema gore.

• Pazite da ne savijate tanku mrežu.

• Ako je potrebno dodatno osiguranje može-te upotrijebiti topljivo ljepljivo, obostrano ljepljivu traku ili ljepilo za pločice.

• Kada tanka mreža dosegne granicu po-dručja, odrežite oblogu/mrežu i okrenite mrežu prije nego što se zarola natrag. Ne sijecite grijaći kabel.

• Tanka mreža, a osobito spojevi, moraju biti zaštićeni od opterećenja i povlačenja.

• Slobodni kraj hladnog vodova mora biti zaštićen od strane instalatera kako bi izbje-gao ulazak vode