Frigosan podno grijanje

Moderna podna grijanja sa toplovodnim cijevima šire jednu komfornu i ugodnu toplinu i sigurno su djelotvorniji protiv alergije od kućne prašine. Sa podnim grijanjem se uzročnicima alergije, kućnim milbama prašine i plesnjivih gljivica, uzima osnovno sredstvo za život. Prostorije koje griju pomoću podnog grijanja sa toplovodnim cijevima uzrokuju znatno manje alergije ...

EPS 200 alu ploče za podno grijanje - suhi pod

Datum objave: 28.05.2017
Nova instalacijska ploča za podno grijanje EPS 200 izrađenoj po normi UNI EN 13163 sa vrlo čvrstim aluminijskim slojem služi za izradu suhih podova.
 

Za razliku od dosadašnjih električnh grijanja ovakva instalacijska podloga omogućuje izradu suhog poda sa toplovodnim podnim grijanjem. Rasteri su izrađeni sa modulima za prolaz cijevi od 150 mm, moguće ih je naručiti u debljini H od 28 i 38 mm.

 

Princip postave podnog grijanja

Dakle po postavljenoj podlogi od EPS 200 alu pločama u previđene utore postavljaju se cijevi za podno grijanje sa razmakom 150 mm. Po završetku primjerice u sportskim dvoranama na EPS 200 ploče postavlja se drvena obloga i sendviš parket. Aluminijska obloga distribuira površinu sa cijevi kojima prolazi topla voda po čitavoj površina. Ovime se ukupna površina podloge za podno grijanje bitno može smanjiti i eliminraju se građevinsko izvođenje strojnih glazura.

 

Sve upite vezane uz EPS 200 ploče slobodno nam proslijedite.