Frigosan podno grijanje

Moderna podna grijanja sa toplovodnim cijevima šire jednu komfornu i ugodnu toplinu i sigurno su djelotvorniji protiv alergije od kućne prašine. Sa podnim grijanjem se uzročnicima alergije, kućnim milbama prašine i plesnjivih gljivica, uzima osnovno sredstvo za život. Prostorije koje griju pomoću podnog grijanja sa toplovodnim cijevima uzrokuju znatno manje alergije ...

Danfoss ECtemp Smart Crni Termostat za podno grijanje

ECtemp Smart Crni termostat je intuitivni programibilni vremenski termostat koji se može spojiti…

Danfoss ECtemp Smart Bijeli Termostat za podno grijanje

ECtemp Smart Bijeli termostat je intuitivni programibilni vremenski termostat koji se može spojiti…

Danfoss ECtemp Touch Termostat za podno grijanje

DEVIreg™ Touch elektronički je programibilni vremenski termostat koji služi za upravljanje…

Danfoss ECMAT 150T + ECTEMP TOUCH 10 m2 električni set

Setovi Danfoss ECMAT-150 imaju maksimalni toplinski učin od 150 W/m2, namjenjeni su za ugradnju…

Danfoss ECMAT 150T + ECTEMP TOUCH 9 m2 električni set

Setovi Danfoss ECMAT-150 imaju maksimalni toplinski učin od 150 W/m2, namjenjeni su za ugradnju…

Danfoss ECMAT 150T + ECTEMP TOUCH 8 m2 električni set

Setovi Danfoss ECMAT-150 imaju maksimalni toplinski učin od 150 W/m2, namjenjeni su za ugradnju…

Danfoss ECMAT 150T + ECTEMP TOUCH 7 m2 električni set

Setovi Danfoss ECMAT-150 imaju maksimalni toplinski učin od 150 W/m2, namjenjeni su za ugradnju…

Danfoss ECtemp 532 Termostat za podno grijanje

Regulator temperature poda, 230 V, temperaturnog područja 5-35 stupnjeva C, bijele boje. Dvije ili…

Danfoss ECtemp 130 Termostat za podno grijanje

ECtemp 130/132 je linija jednostavnih elektroničkih termostata od 16 A sa mogućnosti da se…

Danfoss ECMAT 150T + ECTEMP TOUCH 2,5 m2 električni set

Setovi Danfoss ECMAT-150 imaju maksimalni toplinski učin od 150 W/m2, namjenjeni su za ugradnju…

Danfoss ECMAT 150T + ECTEMP TOUCH 5 m2 električni set

Setovi Danfoss ECMAT-150 imaju maksimalni toplinski učin od 150 W/m2, namjenjeni su za ugradnju…

Danfoss ECMAT 150T + ECTEMP TOUCH 6 m2 električni set

Setovi Danfoss ECMAT-150 imaju maksimalni toplinski učin od 150 W/m2, namjenjeni su za ugradnju…

Danfoss ECMAT 150T + ECTEMP TOUCH 2 m2 električni set

Setovi Danfoss ECMAT-150 imaju maksimalni toplinski učin od 150 W/m2, namjenjeni su za ugradnju…

Danfoss ECMAT 150T + ECTEMP TOUCH 1,5 m2 električni set

Setovi Danfoss ECMAT-150 imaju maksimalni toplinski učin od 150 W/m2, namjenjeni su za ugradnju…

Danfoss ECMAT 150T + ECTEMP TOUCH 1 m2 električni set

Setovi Danfoss ECMAT-150 imaju maksimalni toplinski učin od 150 W/m2, namjenjeni su za ugradnju…

Danfoss ECMAT 150T + ECTEMP TOUCH 3,5 m2 električni set

Setovi Danfoss ECMAT-150 imaju maksimalni toplinski učin od 150 W/m2, namjenjeni su za ugradnju…

Danfoss ECMAT 150T + ECTEMP TOUCH 4 m2 električni set

Setovi Danfoss ECMAT-150 imaju maksimalni toplinski učin od 150 W/m2, namjenjeni su za ugradnju…