Frigosan podno grijanje

Moderna podna grijanja sa toplovodnim cijevima šire jednu komfornu i ugodnu toplinu i sigurno su djelotvorniji protiv alergije od kućne prašine. Sa podnim grijanjem se uzročnicima alergije, kućnim milbama prašine i plesnjivih gljivica, uzima osnovno sredstvo za život. Prostorije koje griju pomoću podnog grijanja sa toplovodnim cijevima uzrokuju znatno manje alergije ...

Danfoss ECmat 100T 4m2 Električna grijaća mreža

Tanke mreže su podni grijaći elementi utemeljeni na grijaćim kabelima ugrađenima…

Danfoss ECmat 100T 2m2 Električna grijaća mreža

Tanke mreže su podni grijaći elementi utemeljeni na grijaćim kabelima ugrađenima…

Danfoss ECmat 100T 1m2 Električna grijaća mreža

Tanke mreže su podni grijaći elementi utemeljeni na grijaćim kabelima ugrađenima…

Danfoss ECmat 100T 0,5m2 Električna grijaća mreža

Tanke mreže su podni grijaći elementi utemeljeni na grijaćim kabelima ugrađenima…

Danfoss ECmat 150T 12m2 Električna grijaća mreža

Tanke mreže su podni grijaći elementi utemeljeni na grijaćim kabelima ugrađenima…

Danfoss ECmat 100T 9m2 Električna grijaća mreža

Tanke mreže su podni grijaći elementi utemeljeni na grijaćim kabelima ugrađenima…

Danfoss ECmat 100T 6m2 Električna grijaća mreža

Tanke mreže su podni grijaći elementi utemeljeni na grijaćim kabelima ugrađenima…

Danfoss ECmat 150T 9m2 Električna grijaća mreža

Tanke mreže su podni grijaći elementi utemeljeni na grijaćim kabelima ugrađenima…

Danfoss ECmat 100T 8m2 Električna grijaća mreža

Tanke mreže su podni grijaći elementi utemeljeni na grijaćim kabelima ugrađenima…

Danfoss ECmat 100T 7m2 Električna grijaća mreža

Tanke mreže su podni grijaći elementi utemeljeni na grijaćim kabelima ugrađenima…

Danfoss ECmat 100T 5m2 Električna grijaća mreža

Tanke mreže su podni grijaći elementi utemeljeni na grijaćim kabelima ugrađenima…

Danfoss ECmat 100T 10m2 Električna grijaća mreža

Tanke mreže su podni grijaći elementi utemeljeni na grijaćim kabelima ugrađenima…

Danfoss ECmat 150T 7m2 Električna grijaća mreža

Tanke mreže su podni grijaći elementi utemeljeni na grijaćim kabelima ugrađenima…

Danfoss ECmat 150T 10m2 Električna grijaća mreža

Tanke mreže su podni grijaći elementi utemeljeni na grijaćim kabelima ugrađenima…

Danfoss ECmat 150T 8m2 Električna grijaća mreža

Tanke mreže su podni grijaći elementi utemeljeni na grijaćim kabelima ugrađenima…