Frigosan podno grijanje

Moderna podna grijanja sa toplovodnim cijevima šire jednu komfornu i ugodnu toplinu i sigurno su djelotvorniji protiv alergije od kućne prašine. Sa podnim grijanjem se uzročnicima alergije, kućnim milbama prašine i plesnjivih gljivica, uzima osnovno sredstvo za život. Prostorije koje griju pomoću podnog grijanja sa toplovodnim cijevima uzrokuju znatno manje alergije ...

TTO UNI 2,5 A-1200 limeni ormarić nadžbukni

Ugradbeni ormarić UNI 2,5 predviđen je za nadžbuknu montažu i koristi se za…

TTO UNI 1050 Limeni ormarić podžbukni

Ugradbeni ormarić UNI 110 T 1050 predviden je za podžbuknu montažu i koristi se za smještaj…

TTO UNI 500 Limeni ormarić podžbukni

Ugradbeni ormarić UNI 110 T 500 predviden je za podžbuknu montažu i koristi se za smještaj…

TTO UNI 0,4 A-460 limeni ormarić nadžbukni

Ugradbeni ormarić UNI 0,4 predviđen je za nadžbuknu montažu i koristi se za…

TTO UNI 1,0 A-700 limeni ormarić nadžbukni

Ugradbeni ormarić UNI 1,0 predviđen je za nadžbuknu montažu i koristi se za…

TTO UNI 1200 Limeni ormarić podžbukni

Ugradbeni ormarić UNI 110 T 1200 predviden je za podžbuknu montažu i koristi se za smještaj…

TTO UNI 0,5 A-560 limeni ormarić nadžbukni

Ugradbeni ormarić UNI 0,5 predviđen je za nadžbuknu montažu i koristi se za…

TTO UNI 1,5 A-850 limeni ormarić nadžbukni

Ugradbeni ormarić UNI 1,5 predviđen je za nadžbuknu montažu i koristi se za…

TTO UNI 900 limeni ormarić podžbukni

Ugradbeni ormarić UNI 110 T 900 predviden je za podžbuknu montažu i koristi se za smještaj…

TTO UNI 2,0 A-1000 limeni ormarić nadžbukni

Ugradbeni ormarić UNI 2,0 predviđen je za nadžbuknu montažu i koristi se za…